Sửa nhà quý khach hàng hãy đén đơn vị Hoàng Giang chúng tôi

Để cải thiện tốt khai tháctiếp đến nâng cao chất lượng cao phục vụ hành khách, nâng công suất Giao hàng đến 15 triệu khách/năm, từ thời điểm 11/07/2017, Cảng hàng ít có khả năng quốc tế Nội bài có thể thực hiện tu chỉnhsửa chữa nhà ga T1. thời gian xây cất dự kiến 240 ngày, có thời gian chia thực hiện 08 giai đoạn:

tới thời đoạn 1 Từ ngày 11/7 vào 8/8/2017: cải tạotôn tạo tầng 1 không gian C; tầng hai không gian D Trong suốt khoảng cách chén.

 thời đoạn 2 Trong khoảng thời gian từ ngày 9/8 đến 14/9/2017: sửa chữatôn tạo tầng 1 không gian B; tầng 02 không gian B, D Trong suốt cách bát.

đến thời đoạn ba Tính từ ngày 15/9 lên 20/10/2017: sửa chữasang sửa tầng tuyệt đối không gian A; tầng 02 không gian D Trong suốt cách ly.

 giai đoạn 4. Tính từ ngày 5/10 tới 17/11/2017: khắc phụctu bổ tầng 1 khu B; tầng 2 khu A Trong suốt cách cốc.

 thời đoạn 5. Từ ngày 7/11 tới 28/11/2017: khắc phụcsang sửa tầng 1 khu B; tầng hai không gian B tong cách chén.

đến giai đoạn 06 Trong khoảng thời gian từ ngày 29/11 đến 26/12/2017: sửa chữatu sửa tầng 2 không gian B bên cạnh cách bát.

 giai đoạn 7, Trong khoảng thời gian từ ngày 27/12/2017 lên 24/1/2018: sửa chữatu bổ tầng hai không gian A ko kể khoảng cách ly.

tới thời đoạn 8. Tính từ ngày 25/1/2018 tới 2/3/2018: khắc phụctu tạo tầng 02 khu A.

>>> Tham khảo ngay dịch vụ sửa nhà chuyên nghiệp nhất của Hoàng Giang

khắc phục gia đình ga du khách T1 đến Cảng HKQT Nội bài có gồm quy hoạch lại mặt bằng khai thoái thác Để bảo đảm dây chuyền thao tác của sân bay nội địanâng cấp chất lượng cao Ship hàng , đáp ứng lượng khách hàng nội địa chuyển qua căn nhà ga T1 lên hai 2018 đạt 15 triệu hành khách/năm.

Leave a Reply