Nhưng rồi chúng tôi vẫn quyết định tổ chức chuyên đi đúng như dự định dân tộc thái

Vối cái giọng rất Anh, một thanh tra cảnh sát Nairobi hỏi tôi – có ghi chép:
– Tôi rất không muốn làm phiền ông, ông. Nhưng chúng tôi phải tổng hợp lại những sự việc trong hai ngày cuốĩ cùng ông đã sông vổi vợ ông. – Chúng tôi đến Mount Kenya Safari – Club vào buôi sáng; chúng tôi nhận phòng. I Phòng à? Tôi tưỏng bà ấy là hội viên của Câu lạc bộ thì phải có một bungalow riêng chứ!. – Đúng vậy, nhưng chương tiùnh chuyến đi của chúng tôi đã phải thay đổi.

vả lại, vợ tôi muốn thực hiện cái kinh nghiệm một du khách đi du lịch vối một tổ chức. Tổ chức này đã bô trí cho chúng tôi một căn phòng. Quá đầy đủ rồi.

I Ông có thể vui lòng cho tôi rõ nguyên nhân nàọ đã khiên ông vội vàng rời bỏ Diani Reef.

Đáng lẽ ờ đấy mười ngày song ông chỉ I có vài tiêng đổng hồ mà thôi. I Ngay từ khi từ Los Angeles ra đi, dân tộc kinh chương trinh dân tộc kinh chúng tôi đã bị đảo lộn.

Vợ tôi đã nghĩ đên chuyện: hay là hoãn chuyến đi, vì cần tham dự một cuộc hội đàm quan trọng vối người Nhật.

Nhưng rồi chúng tôi vẫn quyết định tổ chức chuyên đi đúng như dự định. – Hai người không có chuyện tranh luận gì khiến cho bà Landler nổi giận chứ?
– Không. Nàng có hơi căng thẳng đôi chút; chuyến đi bưóc dân tộc thái đầu có gặp dân tộc thái khó khăn. Không thuận sao chiếu mệnh. Ông ta chẳng thèm để ý chuyện trăng sao. Tôi cô gắrig phong tục cưới hỏi của người việt làm cho thái độ ông ta phong tục cưới hỏi của người việt dễ chịu hơn. – Có thề nàng đã bất thần lên một chuyến máy bay nào đó và đi châu Au rồi chăng. – Không! Bà Landler chưa có thê ròi khói Kenva. Tôi muốn nói: ra đi một cách hợp pháp, công khai.

Leave a Reply