Những con voi con chạy tung tăng, luôn luôn quanh quấn, bên chân các chú voi lớn vertu

Có ai giết người để lấy răng làm toòng teng không? Tôi không được lãng phí một giây phút nào.

Ai thương tôi?
– Anh định nói gì phải không? – Annie hỏi. – Không. Những con vật khống lồ đi ngang chỗ chúng tôi. Chúng lắc lư cái đầu cúi gầm của chúng theo nhịp bước chân đi. Những con voi con chạy tung tăng, luôn luôn quanh quấn, bên chân các chú voi lớn. I Eric! I Annie nói.

Em chưa bao Nokia 8800 giờ được nhìn Nokia 8800 thấy voi con. I Cứ hai năm voi (lo một lứa. Ông bà đã chọn đúng năm của nó, ít ra cũng là cái năm của đàn voi này! – Léo nói, vui vẻ. Annie vertu xì vertu mũi. – Em khóc à?
– ĐÚ11R, em đang cam động.

Em không ngờ rằng một con voi con tự do Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ lại tuyệt vời đến thê! Và còn bao nhiêu con nữa ỉ Kìa anh xem!
Bây giờ ít Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ . Những chú voi con tiến bước vói dáng vẻ ì ạch. Những con voi mẹ dùng vòi chỉ hưống đi cho con. Annie bảo:
– Anh có nưốc suối không? Thuốc chải lông mi của em nó nhằn nhằn khó chịu quá!
Cô ta mò tìm chai nước. Thấm một ít vào khăn tay và lau mắt. Thuốc rimmel dây ra đầy mặt.

Cô ta bóp chặt bàn tay tôi muốn gãy cả xương. – Em hạnh phúc lắm, Eric!
Tôi những tưởng mình chỉ thuê một cô đối tiền lẻ ở Las Vegas, một người đàn bà rắn. Tôi cho rằng cô ta là một kẻ không hồn, không tim.

Leave a Reply