Gì mà bảo tôi nói chuyện với ai? Hướng Dẫn Trùm bắn cá

Gọi là:Sơn đình nhi: Miêu am, bảo tháp, cầu đá, bình phong, nhân vật. Chọn được một ít. Hợp Ca nói: Hãy bán cho tôi thêm mấy thứ sơn đình nhi mẫu mã đẹp.

Đại Tự Tiêu Cát nói: Anh tự đến góc nhà phía ngoài cửa sổ mà chọn.

Hợp Ca liền đến bên ngoài cửa sổ, chọn sơn đình nhi. Bỗng nghe thấy có người bên trong cửa sổ nói khe khẽ: Hợp Ca. Hợp Ca nghe thấy nói: Vạn Tú nương đây. Hợp Ca nói: Tiểu nương tử, sao lại ở đây? Vạn Tú nương nói: Một lời nói sao cho hết được, tôi bị Đào Thiết.

Nay đưa cho anh một vật làm tin đem về. Liền lấy ra trên mình một chiếc túi thêu, vứt qua khe cửa sổ ra ngoài, rồi đi vào trong nhà. Hợp CaWỊi Sơn đình nhi – gọi chung các đổ chơi nhỏ làm bằng đất nặn các cảnh Vật, các công trình kiến trúc.

nhăt túi, cài giấu vào thắt lưng, trả tiền cho Tiêu Cát, gánh hai túi sơn dinh nhi di vồ. Tiêu Cát nói: Này, mi vừa nói chuyện với ai bên trong cửa sổ vậy? Làm cho Hợp Ca sợ hãi tựa:Xương đẩu bị chia. Hợp Ca đặt gánh sơn đình nhi xuống, nói với Tiêu trum ban ca Cát: Anh trum ban ca trông thấy gì mà bảo tôi nói chuyện với ai?. Tiêu Cát đến nhìn vào trong cửa sổ, Hướng Dẫn Trùm bắn cá quả Hướng Dẫn Trùm bắn cá thực chẳng có ai. Hợp Ca gánh hai cái túi, đi một mạch không nghỉ, đi thẳng vào thành, đem gánh sơn đình nhi vứt hết cả xuống sông,. Gia Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại thấy con về tay không, liền hỏi: Sơn đình nhi đâu? Hợp Ca Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại đáp: Vứt xuống sông cả rồi.

Leave a Reply