Chính phú này đảm bảo thi hành văn hóa việt nam

– Trong giả thiết tôi chết đi mà không có con.

tôi chi định chồng tôi là ông Eric Landler làm ngưòi thừa kế toàn bộ di sản của tôi. Nếu tôi có một đứa con. thì nó sẽ là người thừa kế toàn bộ trang phục dân tộc thái di sản của trang phục dân tộc thái tôi vói môt han chế là dành hai mươi triêu đôla cho
Eric. Tôi sẽ yêu cầu Eric lưu dụng, nếu anh ấy thực tình mong muôn, vối một bản hợp đồng vĩnh viễn, ông già thân tín. Quyền hành của Sanders (theo những biện pháp kỹ thuật đã liệt kê), vì lợi ích của chính ông ta, phải ngày càng giới. Tinh thần tận tụy của ông đốì vối Công ty mà lâu nay mọi người đều biêt rõ, cũng như những công việc ông đã. Nếu ông quyết định nghỉ hưu để dưỡng già thì Công ty phải đảm bảo toàn bộ mức lương sau cùng cho ông như một. 2. – Khi nào Eric có đầy đủ khả năng quản lý toàn diện Công ty, thì Hội đồng ccí vấn sẽ giải thể. Tôi ấn định thòi hạn tối đa là một năm.

Kể từ ngày
Hội đồng văn hóa việt nam cô vấn giải thể, Eric Landler sẽ văn hóa việt nam được giao phó một quyền hành tuyệt đốỉ, quyết định. 3. – Bất kể tôi chết trong những điều kiện nào: nổ máy bay, chìm tàu, hỏa hoạn hoặc mất tích, một cách nào khác, tôi. Bất kể pháp chế hiện hành vào lúc những dòng chữ này được đọc lên sẽ như thế nào, tôi yêu cầu những ý nguyện. 4.

– Sau thời hạn quy định trong bản di chúc
này, trang phục dân tộc Eric Landler trở trang phục dân tộc thành người chủ độc nhất của toàn bộ gia sản của. Anh ấy phải trích ra một sô tiền là 80 triệu đôla chuvển giao cho Chính phú Kenya nếu Chính phú này đảm bảo thi hành.

5.

– Khu đất của tôi ỏ Kenya, mang tên Nhà Sư tử, phải được trợ cấp hàng năm đủ cho sinh hoạt hàng ngày của một. Sô tiền chi cho khoản niên kim ấy, cũng như kinh phí của một trung tâm tư liệu và một trung tâm quan sát thiên nhiên sẽ.

Leave a Reply